<h3>FENG SHUI</h3>


音樂及書籍的陪伴

滋養 豐富了我整個生命 

....

奧修出版社買得到

而且

那邊好聽的CD超多

....

那兒曾經是我在小小逃離世俗生活  避靜的祕密花園

.....


 


 


 


 

    全站熱搜

    Chen Ying 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()